Bli Medlem

MadeByLindaLönell erbjuder en rad tjänster inom hår- och skönhetsvård och är en medlemssalong. Det innebär att det bara är ett begränsat antal kunder som kan inneha ett medlemskap. Om det råkar vara fullt vid en förfrågan så finns en väntelista. Detta är för att skapa god tid att behandla varje medlem som en stjärna!

Det finns två typer av medlemskap – BAS och VIP. Mer information om skillnaderna mellan dessa medlemskap fås vid ditt första besök hos oss. Generellt kan dock sägas att BAS är till för de som går på behandling mer sällan och VIP är för de som önskar få behandling oftare. Båda medlemskapen har sina fördelar och gemensamt kommer vi fram till vad som passar bäst för just dig! Du väljer också själv din behandlingstid och du kommer att få ett professionellt resultat och ro både till kropp och själ. Oavsett typ av medlemskap får alla medlemmar VIP-behandling fullt ut med extra allt! 

Det är ok att boka en behandling och sedan utvärdera resultatet innan man bestämmer sig för om och i så fall vilken typ av medlemskap man önskar.

På grund av konceptets utformning, med lugn och ro i salongen vid behandlingar, tas inga medlemsansökningar emot per telefon annat än i undantagsfall.

För att ansöka om medlemskap är du välkommen att skicka e-post till madebylindalonell@gmail.com. Skriv gärna ”Ansökan om medlemskap” i rubriken till din e-post. 

Ange följande uppgifter (i den mån de finns):

  • För-och efternamn
  • Adress
  • Mobilnummer
  • Telefonnummer arbete
  • Telefonnummer hem
  • E-postadress

Varmt välkommen med din ansökan!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial